Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Henryk Gaertner
Przewodnik metodyczny do podręcznika "Mowa polska" dla klasy VII szkoły powszechnej
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1935,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9