Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Hieronim Łopaciński
Gramatyka języka polskiego A. A. Kryńskiego
Pierwsze wydanie: E. Weydel, Warszawa 1901 (nadbitka "Ateneum" t. 2 cz. 3, Warszawa 1901),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9