Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Henryk Gaertner, Artur Passendorfer
Poradnik gramatyczny. Najważniejsze prawidła i wskazówki gramatyczne z podaniem form nastręczających wątpliwości, a ze szczególnym uwzględnieniem poprawnego wymawiania i stosunku mowy żywej do pisanej. Do użytku uczniów szkół powszechnych i średnich
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1933; wyd. 2 pt. Poradnik gramatyczny, zbiór wskazówek praktycznych, dotyczących poprawności językowej Wrocław 1949, wyd. 3 zmienione Warszawa 1961 (Henryk Gaertner, Artur Passendorfer, Witold Kochański), 1962, 1964 (wyd. 5),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9