Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Jodłowski
Gramatyka polska dla VI klasy szkół powszechnych drugiego stopnia. Kurs A
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1936; 1943 (wyd. 2),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9