Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Jodłowski
Gramatyka polska dla VI klasy szkół powszechnych drugiego stopnia. Kurs B
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1937; 1939,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9