Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Zenon Klemensiewicz
Pogadanki o języku polskim. Z obrazkami. Część 1 dla I i II klasy szkoły powszechnej
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1933; 1934,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9