Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Zenon Klemensiewicz
Poradnik dla nauczyciela do podręcznika: "Język polski" dla V klasy szkoły powszechnej
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1933,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9