Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Zenon Klemensiewicz
Język polski. Ćwiczenia i pogadanki gramatyczne dla V klasy szkoły powszechnej drugiego stopnia. Kurs A
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1936,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9