Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Zenon Klemensiewicz
Język polski. Ćwiczenia i pogadanki gramatyczne dla VI klasy szkoły powszechnej drugiego stopnia. Kurs B
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1937,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9