Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Zenon Klemensiewicz
Język polski. Najważniejsze wiadomości gramatyczne z ćwiczeniami i wybór tekstów gwarowych. Dla VII klasy szkoły powszechnej
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1935; 1938, 1939,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9