Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Zenon Klemensiewicz, Maria Majewiczówna, Tadeusz Lehr-Spławiński
Gramatyka polska w szkole powszechnej. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela. Z wypisami w tekście i 1 tablicą
Pierwsze wydanie: K. Jakubowski, Lwów 1926; 1929, 1931 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9