Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Franciszek Konarski
Zwięzła gramatyka języka polskiego; przejrzał i uzupełnił A. Passendorfer
Pierwsze wydanie: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1920; 1921,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9