Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Adam Antoni Kryński
Gramatyka języka polskiego szkolna
Pierwsze wydanie: M. Arct, Warszawa-Poznań 1908; 1913 (wyd. 2); por. Zbigniew Mirosław Kryński ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9