Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Adam Antoni Kryński, Zbigniew Mirosław Kryński
Gramatyka języka polskiego szkolna
Pierwsze wydanie: M. Arct, Warszawa 1916 (1917) (wyd. 3 nowe), 1923 (wyd. 10 nowe i popr.),1927 (wyd. 12 przejrz. i powiększ.), 1930, Nowy Jork 1943; por. A.A. Kryński, Gramatyka języka polskiego szkolna,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9