Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Emanuel Krzoska
Gramatyka języka polskiego do użytku szkolnego i praktycznego
Pierwsze wydanie: E. Krzoska, Zaborz 1925,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9