Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Tadeusz Lehr-Spławiński, Roman Kubiński
Gramatyka języka polskiego. Podręcznik szkolny. Z 19 rysunkami w tekście, tablicą i mapą narzeczy
Pierwsze wydanie: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1927; 1928, 1929?, 1931, 1946 [podręcznik dla wszystkich], 1948 (wyd. 5 nakł. 2), 1952, 1957 (wyd. 7),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9