Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Maria Majewiczówna, Paula Spławińska, Tadeusz Lehr-Spławiński
Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne w szkole powszechnej. Część 1. Dla oddziału II
Pierwsze wydanie: K. S. Jakubowski, Lwów 1932,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9