Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stefania Baczyńska
Patrzę i opisuję. Część 3. Książka do ćwiczeń gramatycznych, ortograficznych i stylistycznych na oddział IV szkół powszechnych i klasę I gimnazjów
Pierwsze wydanie: Nasza Księgarnia, Warszawa 1930; 1932, 1933, 1934?,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9