Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Teodozy Sierociński
Gramatyka polska ułożona przez Teodozego Sierocińskiego, profesora języka polskiego i literatury. Drukowana dla szkół polskich w Ameryce z wydania trzynastego
Pierwsze wydanie: Wł. Dyniewicz, Chicago 1883,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9