Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Cecylia Niewiadomska
Drugi rok gramatyki. Klasa I
Pierwsze wydanie: Gebethner i Wolff, Warszawa 1907 (wyd. 2), 1911 (wyd. 3), 1912?, 1913, 1918? (wyd. 9); 1919?, 1920, 1921, 1922 (2 wyd.), 1923, 1924, 1925, 1926, 1928, 1929, 1930 (wyd. 20 popr.), 1931 (wyd. 22), 1932,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9