Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Cecylia Niewiadomska
Trzeci rok gramatyki. Klasa II
Pierwsze wydanie: Gebethner i Wolff, Warszawa 1907 (wyd. 2); 1911, 1916?, 1918 (2 wyd.)(wyd. 8/ wyd.7); 1919 ?, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1927, 1928, 1929, 1930 (wyd. 17 popr.), 1931, 1932 (wyd. 19),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9