Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Cecylia Niewiadomska
Czwarty rok gramatyki. Składnia
Pierwsze wydanie: Gebethner i Wolff, Warszawa 1907, 1912 (wyd. 2 uzup.), 1916 (wyd. 4), 1919 (ca) (wyd. 5); 1920 (ca), 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1927, 1928, 1930 (wyd. 13 popr.), 1931 (wyd. 14),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9