Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Geneza projektu

Pomysł stworzenia witryny internetowej poświęconej dawnym ortografiom, gramatykom i podręcznikom języka polskiego (objętych ogólnie nazwą gramatyk) powstał w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego inspiracją stały się istniejące w Internecie przewodniki o charakterze edukacyjnym: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl) i Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe (http://www.dialektologia.uw.edu.pl) pod redakcją Haliny Karaś oraz Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny pod redakcją Mirosława Bańki, Magdaleny Majdak, Macieja Czeszewskiego (http://www.leksykografia.uw.edu.pl).

Projekt Dawne ortografie, gramatyki, podręczniki języka polskiego. Internetowe kompendium edukacyjne został rozpoczęty we współpracy z Instytutem Germanistyki UW.

Przedsięwzięcie ma charakter naukowy i dydaktyczny.

Kolejnym etapem prac zespołu jest przygotowanie i opracowanie Słownika historycznego terminów gramatycznych (SHTG). Projekt pod nazwą Słownik historyczny terminów gramatycznych on-line jest realizowany w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 11H 17 0101 85 (https://shtg.uw.edu.pl).

 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9