Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Ioannes Amosus Comenius (Jan Amos Komenský)
Ianua linguarum reserata sive seminarium linguarum et scientiarum omnium... Editio secunda... cum Germanica et Polonica versione et titulorum vocumque indice
Pierwsze wydanie: J. Rhetus, Gdańsk 1631; wyd. nast. z wersją polską w tłum. Andrzeja Węgierskiego: tyt. pol. Drzwi języków otworzone albo nasiennik polskiego i któregokolwiek innego języka pospołu z umiejętności i nauk gruntem nauczenia się sposób, Gdańsk 1633, 1635, 1637; z inną wersją polską nieznanego tłumacza: Gdańsk 1643; pt. Ianua lingua rum reseratasive seminarium... Praga 1667, 1669; pt. Ianua linguarum aurea reserata sive seminarium trium linguarum Latinae, Germanicae et Polonicae, Królewiec 1675; b. m. 1685; Praga 1716, 1718,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9