Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Autorzy projektu

Seria B została opracowana przez pracowników i doktorantów Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii Instytutu Języka Polskiego UWZakładu Językoznawstwa Germańskiego Instytutu Germanistyki UW, Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ, Instytutu Filologii Polskiej UKSW.

Redakcja naukowa

 • Wanda Decyk-Zięba
 • Monika Kresa
 • Izabela Stąpor

Recenzenci

 • prof. dr hab. Halina Karaś
 • dr hab. Anna Kozłowska 
 • dr hab. Piotr Sobotka

Autorzy opracowań

Bibliografia

 • Wanda Decyk-Zięba

Projekt graficzny

 • Marcin Szafran

Obsługa informatyczna i stworzenie strony internetowej

 • Michał Rudolf

Obsługa strony

 • Izabela Stąpor

Redakcja i korekta

 • Karolina Chmielewska
 
©2016-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-78-4