Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Autorzy projektu

Seria A została opracowana przez pracowników i doktorantów Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii Instytutu Języka Polskiego (IJP UW), Zakładu Językoznawstwa Germańskiego Instytutu Germanistyki (IG UW), Instytutu Filologii Klasycznej UW (IFK UW) i Biblioteki Narodowej (BN).

Redakcja naukowa

 • Wanda Decyk-Zięba
 • Alina Kępińska
 • Monika Kresa
 • Agnieszka Piotrowska
 • Izabela Stąpor

Recenzenci

 • prof. dr hab. Halina Karaś (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (Uniwersytet w Białymstoku)

Autorzy opracowań

 • Bartłomiej Czarski (BN)

           Mikołaj Volckmar, Compendium linguae Polonicae...

 • Wanda Decyk-Zięba (IJP UW):

           Stanisław Zaborowski, Ortographia seu modus recte scribendi et legendi Polonicum idioma quam utilissimus...

           Walenty Szylarski, Początki nauk dla narodowej młodzieży, to jest Grammatyka języka polskiego...

           Tomasz Kurhanowicz, Učebnik polskago jazyka.

 •  Agnieszka Frączek (IG UW):

           Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, Polnisches Lesebuch, Lexikon und Sprachlehre...

 • Anna Just (IG UW):

           Jeremiasz Roter, Schlüſſel zur Polniſchen vnd Teutſchen Sprach. 

           Michael Kuschius, Wegweiſer ӡur Polniſchen / vnd Deutſchen Sprache...

           Maciej Gutthäter-Dobracki, Vorbott Der Polniſchen Sprachkunſt.

           Maciej Gutthäter-Dobracki, Polniſche Teutſch erklärte Sprachkunſt. 

           Jan Moneta, Enchiridion Polonicum oder Polnisches Hand=Buch.

           Carl Friedrich Müller, Vollständige, deutliche und nach Art der Lateinischen Grammatic des Herrn Professor Langens, eingerichtete Pohlnische Grammatica...

           Samuel Bandtkie, Polnische Grammatik fur Deutsche

 • Alina Kępińska (IJP UW):

            Piotr Statorius-Stojeński, Polonicae grammatices institutio.

            Jan Nepomucen Kamiński, Czy nasz język jest filozoficzny?

 • Konrad Kowalczyk (LUCL Leiden):

            Franciszek Meniński, Grammatica seu institutio Polonicae linguae...

 • Monika Kresa (IJP UW):

            Onufry Kopczyński, Grammatyka dla szkół narodowych.

            Józef Mroziński, Pierwsze zasady grammatyki języka polskiego.

 • Ewelina Kwapień (IJP UW):

            Józef Mroziński, Pierwsze zasady grammatyki języka polskiego.

 • Agnieszka Piotrowska (IJP UW):

            Jan Łoś, Gramatyka polska.

            Stanisław Szober, Gramatyka języka polskiego.

 • Grzegorz Seroczyński (IJP UW):

            Jakub Parkoszowic, Traktat o ortografii polskiej.

 • Izabela Stąpor (IJP UW):

            Adam Antoni Kryński, Gramatyka języka polskiego.

 • Kamila Wincewicz (IJP UW):

            Adam Styla, Grammatica Polono-Italica.

 • Izabela Winiarska-Górska (IJP UW):

            Jan Seklucjan, Krótka a prosta nauka czytania i pisania języka polskiego.

            Stanisław Murzynowski, Ortografija polská.

 • Magdalena Zawadzka (IFK UW):

             Jan Karol Woyna, Compendiosa linguae Polonicae institutio...

 • Aleksandra Żurek (IJP UW):

             Zenon Klemensiewicz, Gramatyka współczesnej polszczyzny kulturalnej w zarysie.

Bibliografia

 • Wanda Decyk-Zięba

Tłumaczenia z języka łacińskiego

 • Bartłomiej Czarski
 • Konrad Kowalczyk
 • Magdalena Zawadzka

Tłumaczenia z języka niemieckiego

 • Agnieszka Frączek
 • Anna Just

Projekt graficzny

 • Marcin Szafran

Obsługa informatyczna i stworzenie strony internetowej

 • Michał Rudolf

Obsługa strony

 • Monika Kresa

Redakcja i korekta

 • Ida Krzemińska-Albrycht
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9