Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Wybór tekstów

W doborze dzieł kierowano się opiniami współczesnych językoznawców, rolą społeczną gramatyk, wkładem ich autorów w rozwój polskiego językoznawstwa oraz programami uniwersyteckich studiów filologicznych. W Serii A i Serii B opracowano następujące ortografie, gramatyki (również koncepcje gramatyk) i podręczniki języka polskiego:

wiek XV

wiek XVI

wiek XVII

wiek XVIII

wiek XIX

wiek XX

Mamy nadzieję, że przedstawiona lista będzie sukcesywnie się powiększać o nowe pozycje.

Uzupełnienie przeglądu stanowi załączona do poszczególnych opracowań literatura przedmiotu.

 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9